Kako pokazuju podaci iz najnovijeg tromjesečnog izvješća o zapošljavanju i socijalnim kretanjima u Europi, EU je i dalje na pravom putu prema većoj zaposlenosti i rastu.

Zaposlenost u EU-u i dalje stalno raste u gotovo svim državama članicama. U usporedbi s istim razdobljem 2016., u drugom tromjesečju 2017. zaposlenost se povećala za 1,5 % u EU-u i 1,6 % u europodručju. U usporedbi s prošlom godinom, zaposlenost u EU-u bilježi porast od 3,5 milijuna radnih mjesta, a u europodručju za 2,4 milijuna. To znači da je sada u EU-u zaposleno 235,4 milijuna ljudi.To je najviša razina dosad zabilježena. U odnosu na treće tromjesečje 2014., to odgovara broju od 8 milijuna više radnih mjesta u EU-u odnosno 5,6 milijuna u europodručju.

Od rasta zaposlenosti u EU-u tijekom protekle četiri godine posebnu su korist imale mlađe generacije. Iako je stopa nezaposlenosti mladih u EU-u i dalje previsoka, ona je u stalnom padu i smanjuje se brže nego ukupna nezaposlenost: sada iznosi 16,9 %, što je manje nego 2008.

Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je:Ovi rezultati ohrabruju: u Europi je zaposleno više ljudi nego ikad prije, a nezaposlenost je niža nego u ijednom razdoblju u proteklih devet godina. U usporedbi s prošlom godinom, broj stalnih radnih mjesta veći je za 2,2 milijuna. Moramo nastaviti u tom smjeru i poboljšati gospodarske i socijalne uvjete za sve. Europskim stupom socijalnih prava zacrtali smo put prema funkcionalnim i pravednim tržištima rada koja ispunjavaju svoju funkciju u 21. stoljeću. Željeli bismo da Parlament, Vijeće i Komisija zajedno donesu taj dokument na socijalnom sastanku na vrhu u Göteborgu 17. studenoga 2017.

Iz tromjesečnog izvješća vidno je i da gospodarstvo EU-a i dalje raste; rast je prisutan u svim državama članicama, a prema podacima za prošlu godinu iznosi 2,4 % u EU-u i 2,3 % u europodručju. To se odrazilo napoboljšanje financijskog stanja kućanstava u EU-u jer su prihodi od rada porasli, dok je porast socijalnih naknada zaustavljen. U gotovo svim državama članicama prihodi kućanstava i dalje su rasli u razdoblju od prvog tromjesečja 2016. do prvog tromjesečja 2017.

I drugi podaci o tržištu rada potvrđuju poboljšanje stanja gospodarstva EU-a:

  • Stopa nezaposlenosti u EU-u i europodručju nastavila je padati još od sredine 2013. u gotovo svim državama članicama. U kolovozu 2017. smanjila se na 7,6 % u EU-u i 9,1 % u europodručju, što je godišnje smanjenje od 0,9 postotnih bodova u oba slučaja. Stopa koja je zabilježena u kolovozu 2017. bila je najniža u EU-u od studenoga 2008.
  • Stopa dugotrajne nezaposlenosti, koja se smanjuje već tri godine, smanjila se za dodatnih 0,5 postotnih bodova tijekom razdoblja od prvog tromjesečja 2016. do prvog tromjesečja 2017. U gotovo svim državama članicama dugotrajna je nezaposlenost u padu. Međutim, udio dugotrajno nezaposlenih u ukupnoj nezaposlenosti još je uvijek visok i iznosi oko 45 %.
  • Broj stalno zaposlenih porastao je za 1,4 % tijekom razdoblja od prvog tromjesečja 2016. do prvog tromjesečja 2017. To predstavlja povećanje od 2,2 milijuna radnih mjesta, što je preko četiri puta više od rasta broja ugovora na određeno vrijeme (500 000, godišnji rast od 1,5 %).

Kontekst

Tromjesečno izvješće o zapošljavanju i socijalnim kretanjima u Europi sadržava pregled najnovijih kretanja na tržištu rada i socijalnih kretanja u EU-u. Fokus je na kratkoročnim promjenama BDP-a i trendovima u pogledu zaposlenosti.

Komisija je 26. travnja 2017. predstavila svoj prijedlog za europski stup socijalnih prava, u kojemu se utvrđuje 20 ključnih načela i prava, s ciljem podupiranja dobrog funkcioniranja pravednih tržišta rada i sustava socijalne skrbi. U tom kontekstu Komisija je iznijela zakonodavni prijedlog za bolju uravnoteženost privatnog i profesionalnog života roditelja i skrbnika te je pokrenula savjetovanja sa socijalnim partnerima kako bi se modernizirala pravila koja se odnose na ugovore o radu (poveznica na drugu fazu) i na pristup socijalnoj zaštiti za sve.

govoru o stanju Unije 2017. predsjednik Juncker potvrdio je angažiranost Komisije na ostvarenju ciljeva europskog stupa socijalnih prava kao neophodnog dokumenta kojim se promiču europske vrijednosti i stvara bolje povezana i pravednija EU. Ako u Europi želimo izbjeći socijalnu rascjepkanost i socijalni damping, onda bi se države članice trebale dogovoriti o europskom stupu socijalnih prava u najskorijem roku, a najkasnije na sastanku na vrhu koji će se u studenome održati u Göteborgu. Socijalni sastanak na vrhu za pravedno zapošljavanje i rast održat će se u Göteborgu u Švedskoj 17. studenoga 2017. Više informacija o tom sastanku možete pronaći ovdje.