Europski parlament i Vijeće danas su postigli dogovor o drugom prijedlogu Komisije da se proširi popis priznatih kancerogenih kemikalija na radnome mjestu.


Dogovoreno je da će se u Direktivu o karcinogenim ili mutagenim tvarima uvrstiti još osam kancerogenih kemikalija, uključujući ispušne plinove iz dizelskih motora. Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen pozdravila je dogovor sljedećim riječima:

Danas smo poduzeli još jedan važan korak za zaštitu europskih radnika kad je riječ o oboljenju od raka na radnome mjestu. Europska komisija, Europski parlament i Vijeće postigli su dogovor o zakonodavstvu kojim se obuhvaća još osam kancerogenih kemikalija, uključujući ispušne plinove iz dizelskih motora. Tako će više od 20 milijuna radnika u Europi imati bolju zaštitu. To su radnici u kemijskoj, metalurgijskoj i automobilskoj industriji, profesionalni vozači, građevinski radnici te radnici u pristaništima i skladištima. Osim toga, naše unutarnje tržište bit će jednostavnije i pravednije, a posebno će se voditi računa o tome da se malim i mikropoduzećima pomogne u usklađivanju s propisima o zdravlju i sigurnosti.

Zahvaljujem svima koji su dali svoj doprinos te bih osobito istaknula zalaganje austrijskog predsjedništva i njegovih prethodnika u ime Vijeća te izvjestitelja Claudea Rolina i izvjestitelja u sjeni u ime Europskog parlamenta.

Nadam se da će se ovaj dogovor brzo potvrditi kako bismo što prije imali vidljive rezultate i u idućih 50 godina spriječili više od stotinu tisuća smrtnih slučajeva od posljedica raka.

Idući koraci

Dogovor će se podnijeti Odboru stalnih predstavnika Vijeća (Coreperu) kako bi ga potvrdio te će se, nakon što ga potvrde stalni predstavnici država članica, o njemu glasovati na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.

Kontekst

Borba protiv oboljenja od raka na radnome mjestu te stvaranje zdravijeg i sigurnijeg radnog okruženja jedan je od prioriteta ove Komisije te je glavno načelo našeg europskog stupa socijalnih prava. Sudeći prema rezultatima istraživanja, taj je pristup opravdan: rak je i dalje najveći tihi ubojica na radnome mjestu i uzrok 52 % svih smrtnih slučajeva povezanih s radom. Iako u većini država članica postoje nacionalne granične vrijednosti za izloženost mnogim kancerogenim kemikalijama, u nekima te vrijednosti nisu toliko rigorozne. To znači da radnici nisu jednako zaštićeni na cijelom jedinstvenom tržištu te da za poduzeća ne vrijede jednaki uvjeti.

Budući da se znanstvene spoznaje o kancerogenim kemikalijama neprestano produbljuju, Komisija se zalaže za kontinuirano ažuriranje Direktive o karcinogenim ili mutagenim tvarima (Direktiva 2004/37/EZ).

Komisija pod vodstvom predsjednika Junckera odlučno se zalaže za ažuriranje zakonodavstva o zaštiti radnika od kancerogenih kemikalija. Prvi prijedlog Komisije iz svibnja 2016. suzakonodavci su krajem 2017. donijeli u obliku direktive. Današnji privremeni dogovor jedan je od zadnjih koraka u pregovorima o drugom prijedlogu iz siječnja 2017. Komisija je u travnju 2018. podnijela treći prijedlog za još bolju zaštitu radnika od kancerogenih kemikalija. Direktiva trenutačno obuhvaća 22 kancerogene kemikalije, od kojih je 21 uvrštena od početka mandata ove Komisije.

Te su inicijative dio niza mjera kojima Komisija nastoji poboljšati zdravstvene i sigurnosne standarde na radnome mjestu diljem Europe. U tom je smislu Komisija započela detaljno preispitivanje i ažuriranje postojećeg zakonodavstva u siječnju 2017.