OP konkurentnost i kohezijaOdlučnost EU-a i njegovih država članica glede promicanja ravnopravnosti spolova i jačanja položaja žena jasno je vidljiva u Izvješću o provedbi akcijskog plana EU-a za ravnopravnost spolova i jačanje položaja žena za 2014. EU ulaže dragocjene resurse u poboljšanje uloge žena i djevojaka kao pokretača promjena. Iz izvješća je vidljivo da je postignut jasan napredak u područjima kao što su politički dijalog, koordinacija, partnerstva i program za razdoblje poslije 2015. Izvješćem je obuhvaćeno razdoblje od 2013. do 2014., a u njemu se ističe koliko je važno zadržati usmjerenost na ravnopravnost spolova kako bi se ostvarila dugoročna promjena te neprestano nastojati poboljšati njezinu promidžbu prilikom rada na međunarodnom razvoju. U svjetlu navedenog te na temelju pouka iz proteklih nekoliko godina Komisija će sa svojim dionicima pripremiti novi akcijski plan za razdoblje od 2016. do 2020.