Europska komisija danas je predložila da Europska unija ratificira Pariški sporazum, prvi univerzalni, pravno obvezujući sporazum na svijetu koji se odnosi na rješavanje problema klimatskih promjena.

U skladu s okvirom za klimatsku i energetsku politiku do 2030., koji su čelnici EU-a dogovorili u listopadu 2014., Komisija tijekom sljedećih mjeseci planira predložiti ciljeve za države članice u području smanjenja emisija u sektorima koji nisu obuhvaćeni sustavom za trgovanje emisijama, kao što su promet, poljoprivreda i gradnja. Komisija će predložiti i integraciju korištenja zemljišta u okvir do 2030. te izradu komunikacije o niskougljičnoj mobilnosti. Tim prijedlozima Komisije i revizijom sustava za trgovanje emisijama ispunjavaju se preostale obveze EU-a u okviru Pariškog sporazuma. Ta su djelovanja ujedno sastavni dio ambiciozne i napredne klimatske politike u okviru energetske unije.

Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije i na web-mjestu o energetskoj uniji. 

Photocredit: ©European Commision, 2015.