U okviru svojih strategija jedinstvenog digitalnog tržišta i jedinstvenog tržišta Europska komisija predstavila je trodijelni plan za povećanje e-trgovine koji bi se trebao ostvariti borbom protiv geografskog blokiranja, cjenovno pristupačnijom i učinkovitijom prekograničnom dostavom paketa te promicanjem povjerenja potrošača kroz bolju zaštitu i provedbu.

Potpredsjednik nadležan za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: „Vrlo često građani nemaju pravo pristupa najboljim ponudama pri kupnji na internetu ili odustanu od prekogranične kupnje zbog previsoke cijene dostave ili zato što nisu sigurni kako ostvariti svoja prava u slučaju nepravilnosti. Želimo riješiti probleme zbog kojih potrošači i poduzeća ne mogu potpuno iskoristiti mogućnosti kupnje i prodaje proizvoda i usluga na internetu.”

Povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo Günther H. Oettinger izjavio je: „Inicijativom protiv geografskog blokiranja ostvarili smo ravnotežu između interesa potrošača za internetskom kupnjom bez granica i zadovoljavajuće pravne sigurnosti za poduzeća. Uvjeren sam da ćemo našim pristupom, uzimajući u obzir posebnosti određenih sektora, dati pravi poticaj prekograničnoj e-trgovini u EU-u.”

Povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i MSP-ove Elżbieta Bieńkowska dodala je: „Diskriminacija među potrošačima EU-a kojoj je cilj segmentirati tržišta prema nacionalnim granicama nedopustiva je na jedinstvenom tržištu. Uz jasnija pravila, bolju provedbu i cjenovno pristupačniju prekograničnu dostavu paketa potrošači i poduzeća, osobito mala i srednja, na najbolji će način moći iskoristiti mogućnosti jedinstvenog tržišta EU-a i prekogranične e-trgovine.”

Povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vera Jourová izjavila je: „Previše ljudi u Europi oklijeva kupovati putem interneta jer ne znaju svoja prava ili misle da ih je teško ostvariti. Želim da potrošači putem interneta kupuju s jednakim povjerenjem kao što bi to činili na uobičajeni način. Osnažit ćemo tijela za zaštitu potrošača kako bi se poboljšala provedba prava potrošača na internetu i omogućilo suzbijanje prijevara. Današnji paket važan je korak kojim se zaštita potrošača usklađuje sa suvremenim internetskim okruženjem, a trgovcima pruža pravna sigurnost.”

Današnji paket o e-trgovini čine sljedeći dokumenti:

  • zakonodavni prijedlog za rješavanje neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na temelju državljanstva, boravišta ili poslovnog nastana;
  • zakonodavni prijedlog o uslugama prekogranične dostave paketa radi povećanja transparentnosti cijena i poboljšanja regulatornog nadzora;
  • zakonodavni prijedlog za jačanje ostvarivanja prava potrošača i smjernice kojima se pojašnjava, među ostalim, što se može smatrati nepoštenom poslovnom praksom u digitalnom svijetu.

Sprečavanje geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na temelju državljanstva ili boravišta

Komisija podnosi zakonodavni prijedlog kako bi se osiguralo da se potrošači koji žele kupiti proizvode ili usluge u drugoj državi EU-a, na internetu ili osobno, neće suočavati s diskriminacijom u pogledu cijena, uvjeta prodaje ili plaćanja, osim ako je to opravdano objektivnim razlozima kao što su PDV ili pravne odredbe o javnom interesu.

Kad potrošač uđe u trgovinu u drugoj državi EU-a, vlasnik neće prvo tražiti osobnu iskaznicu kupca kako bi mu prodao proizvod ili prilagodio cijenu ili uvjete. No u svijetu interneta, potrošače se vrlo često blokira u pristupanju ponudama u drugim zemljama, na primjer, preusmjeravanjem na web-mjesto u njihovoj zemlji ili zahtjevima da se plaćanje vrši debitnim ili kreditnim karticama određene zemlje. Takva je diskriminacija neprihvatljiva na jedinstvenom tržištu.

Iako je načelo nediskriminacije već utvrđeno u Direktivi o uslugama i Komisija ga primjenjuje u uslužnim sektorima kao što su usluge iznajmljivanja automobila ili zabavni parkovi, i poduzeća i potrošači imat će koristi od veće pravne sigurnosti u pogledu dopuštenog i nedopuštenog postupanja. Uredbom se osigurava ta vrsta pravne sigurnosti, kao i izvršivost u pogledu proizvoda i usluga na internetu ili izvan njega.

Kako bi se izbjeglo uvođenje neproporcionalnog opterećenja poduzeća, Uredbom se ne nameće obveza isporuke diljem EU-a te se mala poduzeća koja su ispod nacionalnog praga PDV-a izuzimaju od određenih odredaba.

Pristupačnija i učinkovitija prekogranična dostava paketa

Današnjim prijedlogom uredbe povećava se transparentnost cijena i regulatorni nadzor nad uslugama prekogranične dostave paketa, kako bi potrošači i trgovci ostvarili korist od pristupačne isporuke i praktičnih mogućnosti vraćanja čak i u slučaju rubnih regija.

Potrošači i mala poduzeća žale se da ih problemi s dostavom paketa, osobito visoki troškovi dostave za prekogranične pošiljke, sprečavaju u tome da više prodaju ili kupuju diljem EU-a. Cijene koje poštanski operateri naplaćuju za dostavu malog paketa u drugu državu članicu često su i pet puta više od domaćih cijena, a pritom nije jasna veza sa stvarnim troškovima.

Uvođenjem veće transparentnosti cijena na temelju Uredbe potiče se tržišno natjecanje. Komisija ne predlaže ograničavanje cijena dostave. Reguliranje cijena zadnje je rješenje, ako se tržišnim natjecanjem ne ostvare zadovoljavajući rezultati. Komisija će pratiti napredak ostvaren tijekom 2019. i ocijeniti jesu li potrebne dodatne mjere.

Uredba će sadržavati podatke koji su nadležnim nacionalnim tijelima za poštanski promet potrebni za nadzor prekograničnih tržišta te provjeru pristupačnosti i troškovne usmjerenosti cijena. Njome će se poticati tržišno natjecanje zahtijevajući transparentan i nediskriminirajući pristup trećih strana infrastrukturi i uslugama prekogranične dostave paketa. Komisija će objavljivati javno navedene cijene univerzalnih pružatelja usluga kako bi se povećalo uzajamno tržišno natjecanje i transparentnost tarifa.

Prijedlogom se dopunjuju samoregulatorne inicijative poštanskih operatera za poboljšanje kvalitete i pojednostavnjivanje usluga za prekograničnu dostavu paketa.

Povećanje povjerenja potrošača u e-trgovinu

Predloženom revizijom Uredbe o suradnji u zaštiti potrošača nacionalna tijela dobit će veće ovlasti za bolju provedbu prava potrošača. Ta će tijela moći:

  • provjeravati da li se na web-mjestima provodi geografsko blokiranje potrošača ili nude poslijeprodajne usluge kojima se krše pravila EU-a (npr. u pogledu prava na odustajanje),
  • naložiti trenutačno zatvaranje web-mjesta kojima je svrha prijevara,
  • zahtijevati informacije od upravitelja domene i banaka radi otkrivanja identiteta odgovornog trgovca.

U slučaju kršenja prava potrošača na cijelom području EU-a Komisija može koordinirati zajednička djelovanja s nacionalnim provedbenim tijelima kako bi se takva praksa zaustavila. Time će se osigurati brža zaštita potrošača, a istodobno će države članice i poduzeća uštedjeti vrijeme i sredstva.

Komisija također objavljuje ažurirane smjernice o nepoštenoj poslovnoj praksi kako bi, među ostalim, odgovorila na izazove digitalnog svijeta. U njima se pojašnjava primjena Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi. Primjerice, za svaku internetsku platformu koju se smatra „trgovcem” i na kojoj se promiču ili prodaju roba, usluge ili digitalni sadržaj potrošačima, mora se osigurati da je njezina poslovna praksa u skladu s pravom EU-a o zaštiti potrošača. Na platformama mora biti jasno navedeno da se pravila o nepoštenoj poslovnoj praksi ne odnose na pojedince koji prodaju robu, a tražilice moraju jasno razlikovati plaćene oglase od prirodnih rezultata pretraživanja.

Revidirane smjernice sadržavaju i dva skupa samoregulatornih načela o kojima su se dogovorili dionici: jednim se omogućuju alati za usporedbu, čime se potiče usklađivanje s Direktivom, a drugim se pomaže u provedbi pravila o suzbijanju nepoštene poslovne prakse u pogledu zavaravajućih i neutemeljenih tvrdnji o zaštiti okoliša.

Kontekst

Današnjim se paketom o e-trgovini nadopunjuju dva zakonodavna prijedloga o isporuci digitalnog sadržaja te o prodaji robe na internetu i drugoj prodaji robe na daljinu koje je Komisija predložila u prosincu 2015., kao i budući prijedlog o pojednostavnjenju PDV-a planiran za jesen 2016.

Uz paket o e-trgovini Komisija je danas predstavila ažurirane audiovizualne propise EU-a i svoj pristup u pogledu internetskih platformi.