your europeSrednjoškolci iz svih 28 zemalja Europske unije pozivaju se na sudjelovanje u simuliranoj plenarnoj sjednici za mlade i na taj način saznaju kako postupak odlučivanja Europskog gospodarstvenog i socijalnog odbora funkcionira u odnosu na određenu temu. Pod kampanjskim sloganom “Aktivno Europsko građanstvo”, škole koje se žele prijaviti moraju se registrirati online putem web stranice Europsko gospodarstvenog i socijalnog odbora prije 12.01.2015. godine. Nakon što završe svoju prijavu, iz svake od 28 zemalja članica EU-a će se nasumično odabrati jedna škola za sudjelovanje na simulacijskoj vježbi. Izabrana škola će izabrati tri učenika prije završne godine srednjeg obrazovanja (16 godina) da ih predstavi kao i učitelje koji će ih pratiti. Odabrane osobe mogu se izražavati i na engleskom jeziku, a troškovi smještaja i prijevoza u potpunosti su pokriveni od strane organizatora. Događaj se održava u Bruxellesu u sjedištu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 23. do 25. travnja 2015.
Više o događaju na: ESSC