EURES2

U četvrtak, 22. kolovoza, u Varaždinu je održan okrugli stol na temu prekogranične suradnje i mobilnosti u okviru twinning light projekta “Mehanizmi prekogranične suradnje u EURES-u”. Provedbu projekta je u lipnju ove godine započeo Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji s Ministarstvom gospodarstva Republike Mađarske. Radi se o twinning light projektu u okviru I. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija. Opći je cilj projekta jačanje prekogranične mobilnosti i slobodnog kretanja radne snage u Europi, dok mu je svrha podržati Hrvatski zavod za zapošljavanje u razvoju i provedbi prekograničnih EURES aktivnosti te promovirati prekograničnu mobilnost i suradnju.

Okupljenima su svoja iskustva u prekograničnoj suradnji predstavili EURES stručnjaci iz Mađarske, Nizozemske i Hrvatske, direktor Nacionalne neprofitne organizacije za zapošljavanje iz Mađarske te predstavnici Ministarstva gospodarstva Republike Mađarske. Okrugli stol je organiziran s ciljem povezivanja regionalnih dionika u sektoru zapošljavanja te povećanja i olakšanja prekogranične mobilnosti. EDIC Čakovec također je sudjelovao na okruglom stolu.

Kao najveći razlog slabe mobilnosti radnika između susjednih regija Republike Mađarske i Hrvatske navodi se nedovoljna razlika u razvijenosti gospodarstava dviju država te nepostojanje privlačne snage plaće. Od susjednih zemalja Hrvati najviše odlaze raditi u Sloveniju i Italiju, a što se tiče Mađarske u oba smjera nema interesa. Stoga je cilj ovog projekta unaprijediti aktivnosti prekogranične mobilnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, informiranje aktualnih i potencijalnih prekograničnih radnika i poslodavaca u prekograničnim regijama o mogućnostima, načinima i uvjetima prekogranične mobilnosti te u konačnici povećanje prekogranične mobilnosti. Kako bi se to ostvarilo potrebno je prije svega razmišljati kao da granice ne postoje, uključiti što više nacionalnih organizacija, pronaći dodatne izvore novca i promovirati ideje županijskim i gradskim vodstvima.