eurobarometer_logo2011Broj Europljana koji imaju pozitivno mišljenje o Europskoj uniji kao i povjerenje građana u EU porasli su od prošlog studenog. To je rezultat najnovijeg standardnog ispitivanja Eurobarometra, objavljenog 31. srpnja.

Standardni proljetni Eurobarometar 2015. drugo je po redu ispitivanje javnog mnijenja na razini cijelog EU-a od početka mandata Junckerove Komisije 1. studenoga 2014. Ispitivanje je provedeno od 16. do 27. svibnja 2015. u obliku pojedinačnih intervjua. Intervjuirano je ukupno 31 868 ispitanika u državama članicama i državama kandidatkinjama.

Imigracija se smatra glavnim izazovom za EU

Građani tvrde da ih najviše zabrinjava imigracija.
Sa 38% ta je tema daleko ispred gospodarske situacije (27%), nezaposlenosti (24%) i javnih financija država članica (23%). Prema učestalosti spominjanja, ona je bojazan broj jedan u 20 država članica, a najviše na Malti (65%) i u Njemačkoj (55%). U EU-u se od studenoga 2014. znatno povećala i zabrinutost zbog terorizma (17 %).

Mišljenje građana o EU-u sve pozitivnije

Broj Europljana koji imaju pozitivno mišljenje o EU-u od studenoga prošle godine do svibnja 2015. porastao je sa 39% na 41%, dok 38% Europljana ima neutralno mišljenje, a samo 19% negativno (ta je brojka iznosila 22% u studenome i 25% u lipnju 2014.).

Broj Europljana koji imaju povjerenja u Europsku uniju također se povećao na 40% (za 3 postotna boda u odnosu na studeni 2014. i za 9 postotnih bodova od izbora za Europski parlament u 2014.). Neznatno se povećala i prosječna razina povjerenja u nacionalne vlade te sad iznosi 31 % (+2 postotna boda).

Broj onih koji smatraju da je njihov glas u EU-u važan dosegnuo je 42%(+2 postotna boda), najveći postotak u posljednjih 10 godina, prvi put zabilježen nakon europskih izbora 2014.

Očekivanja za gospodarstvo sve pozitivnija, a potpora euru i dalje stabilna

U pogledu gospodarstva, očekivanja građana Europe u pogledu nacionalnih gospodarstava i dalje su prilično stabilna – više od četvrtine ispitanika (26%) s optimizmom gleda na sljedećih dvanaest mjeseci, dok 48% očekuje da se situacija neće promijeniti. Pesimistična očekivanja znatno su se smanjila i pala na 21% (–7 postotnih bodova). Broj Europljana koji smatraju da je utjecaj krize na radna mjesta već dosegnuo svoj vrhunac (48%, +4 postotna boda) sada je osjetno veći od broja onih koji vjeruju da „najgore tek dolazi” (42%, –4 postotna boda).

Znatan broj ljudi i dalje ima pozitivan stav prema euru (57% u cijelom EU-u, 69% u europodručju). U 14 država članica porastao je broj građana koji podupiru zajedničku valutu, što je najviše izraženo u Litvi (73%, +10 postotnih bodova) koja se pridružila europodručju 1. siječnja 2015. i u Grčkoj, gdje 69% Grka (+ 6 postotnih bodova) podupire euro.

Više pročitajte u priopćenju za tisak.

Izvor: European Commission