Suzbijanje monopola: Komisija izriče Googleu novčanu kaznu od 4.34 milijardi EUR zbog provođenja nezakonitih praksi povezanih s mobilnim uređajima s operativnim sustavom Android radi jačanja vodećeg položaja Googleove tražilice.

Europska komisija izrekla je Googleu novčanu kaznu u iznosu od 4.34 milijardi eura zbog kršenja protumonopolskih pravila EU-a. Google od 2011. nameće nezakonita ograničenja proizvođačima uređaja s operativnim sustavom Android i pružateljima usluga pokretne mreže kako bi učvrstio svoj vladajući položaj na tržištu općeg internetskog pretraživanja. Google sada mora stvarno okončati svoje postupanje u roku od 90 dana ili će se suočiti s kaznama u iznosu do 5 % prosječnog dnevnog prometa svojeg matičnog društva Alphabet na svjetskoj razini.

Povjerenica za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: „Danas mobilni internet čini više od polovine globalnog internetskog prometa. Promijenio je živote milijuna Europljana. U ovom je predmetu riječ o tri vrste ograničenja koja je Google nametnuo proizvođačima uređaja s operativnim sustavom Android i pružateljima usluga pokretne mreže kako bi osigurao da promet na uređajima s Androidom bude usmjeren prema Googleovoj tražilici. Na taj je način Google iskoristio Android kao sredstvo za učvršćivanje vladajućeg položaja svoje tražilice. Tim je praksama Google svojim konkurentima uskratio mogućnost tržišnog natjecanja na temelju kvalitete i inovativnosti. Na taj su način europskim potrošačima uskraćene koristi od učinkovitog tržišnog natjecanja u važnom mobilnom segmentu. Takvo je postupanje nezakonito na temelju protumonopolskih pravila EU-a.”

Konkretno, Google je:
•    od proizvođača zahtijevao da predinstaliraju aplikaciju Google Search i Googleov preglednik (Chrome) kao uvjet za dobivanje licence za Googleovu trgovinu aplikacijama (Play Store);
•    plaćao određene iznose nekim velikim proizvođačima i pružateljima usluga pokretne mreže pod uvjetom da na svojim uređajima predinstaliraju isključivo aplikaciju Google Search i
•    spriječio sve proizvođače koji su željeli predinstalirati Googleove aplikacije da prodaju pametne mobilne uređaje s alternativnim varijantama Androida koje nije odobrio Google (tzv. „Android forks”).

Priopćenje za tisak